Radionica: primjene interaktivne tehnologije u digitalnim umjetnostima 2021.

 
 

upisi su zatvoreni

Datumi radionice:

1. RADIONICA ZA POČETNIKE:
13. i 14.11. – od 14:00 do 18:00
 
2. RADIONICA ZA NAPREDNE POLAZNIKE:
27. i 28.11. – od 14:00 do 18:00
 

Klikni ovdje za program radionice

Opis: Program se sastoj od 4 radionice, 2 za početnike i 2 za napredne polaznike. Radionica za početnike polazi od osnova elektronike i robotike i brzo se usmjerava prema konkretnoj realizaciji malih projekata i eksperimenata. Sve će teme biti tretirane kroz praktični pristup, kroz projekte i aplikacije koje će polaznici proučavati, promatrati i analizirati, replicirati, konstruirati i sami transformirati. Radionica za napredne polaznike fokusira se na naprednije teme interakcija sa videom, zvukom, svjetlom i robotikom. Interdisciplinarni pogram obuhvaća programiranje, rad sa elektronskim komponentama, ručni rad sa  jednostavnim materijalima (tj. papir, drvo, itd.) te teoretsko znanje i umjetničku kulturu. Cilj radionice je da polaznici radom na individualnim mini projektima steknu tehničke, teorijske i praktične alate za razvoj konkretnih i prilagođenih aplikacija u području elektronike i robotike, odnosno mehatronike i digitalnih umjetnosti. Za koga: Za početničke radionice, budući da se počinje od osnova, uz stalni “tutoring”, nije potrebno prethodno iskustvo ili znanje u području primjene, a svaka osoba s interesom i znatiželjom prema digitalnoj umjetnosti, dizajnu, elektronici i robotici moći će lako pristupiti radu i profitirati od radionica. Napredne radionice su za one koji već imaju osnovno znanje i željeli bi proširiti svoje znanje ili žele raditi na nekom konkretnom projektu od njihovog interesa. Općenito, manualna spretnost je plus jer omogućava brži i lakši rad sa jednostavnim i bazičnim alatima i materijalima. Dodatan alat je i pozitivan stav prema programiranju i informatici, što će se također razvijati tijekom radionice. Jedan od ciljeva i jest demistifikacija digitalnih praksi te demonstracija da programirati mogu svi bez obzira na prethodno iskustvo, dob, zanimanje ili tehnološke sklonosti. Radionica je usmjerena na newby kao neposrednog proizvođača koji je zainteresiran za širenje svojih vještina u DIY i dizajn sa elektronikom. Ukoliko zainteresirani korisnici budu mlađi od 18 godina (srednjoškolci), za sudjelovanje na radionicama će biti potrebna suglasnost roditelja. Prijave:

  • Radionice su besplatne
  • Ograničeni broj računala biti će dostupan onima koji ne posjeduju ili ne mogu donijeti računalo od kuće. Vrsta komputera nije važna: prijenosno računalo (PC, linux ili mac), “bare bone” računalo ili rasberry PI mogu jednako dobro podržati projekte koji će se rješavati.
  • Radi ograničenog broja mjesta obavezne su prijave na radionicu putem e-maila na artteatar.boum@gmail.com ili pozivom na 099/6783404, ili putem obrasca ovdje.
 
 

Za sve dodatne info:   artteatar.boum@gmail.com

Gianfranco Mirizzi je digitalni umjetnik koji se bavi aspektima participacije, interakcije i institucionalizacije. Njegov rad obuhvaća različite medije i područja: video, zvuk, interaktivne instalacije, arhitekturu, performativnu umjetnost. Izlagao je i surađivao na mnogobrojnim projektima u Americi i Evropi, radio je kao media producent u Imaging Research Centru u Baltimoreu (SAD) te na trogodišnjem evropskom projektu Corners of Europe. Na polju edukacije vodio je brojne radionice elektronike i robotike u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.

 

Zahvaljujemo Galeriji SKC (OKC Palach), Rijeka

Projekt je sufinancirao

Grad Rijeka

Primorsko-goranska Županija