Radionica: primjene interaktivne tehnologije u digitalnim umjetnostima.

Datumi radionice: 03-04.10.2020. sub. i ned. 10-11.10.2020. sub. i ned. 17-18.10.2020. sub. i ned. 24-25.10.2020. sub. i ned. od 15:00 – do 18:00 sati

Upisi su zatvoreni

Klikni ovdje za program radionice

Opis: Projekt sastoji od brojnih videotutorijala i drugih on-line publikacija na teme interaktivnih tehnologija (programiranje u raznim softverima, Arduino, Rasberry PI, elektronika, robotika, zvuk, rasvjeta, video projekcije, Kinect, itd), koje će se završiti sa serijom radionica, live on-line ili uživo, ovisno o okolnostima. Ciklus 8 radionica kreće od osnova elektronike i robotike te se brzo usmjerava prema kreiranju koncepta, primjeni i konkretnoj realizaciji umjetničkih projekata i eksperimenata. Interdisciplinarni pogram obuhvaća programiranje, rad sa elektronskim komponentama, ručni rad sa  jednostavnim materijalima (tj. papir, drvo, itd.) te teoretsko znanje i umjetničku kulturu. Cilj radionice je da polaznici radom na individualnim mini projektima steknu tehničke, teorijske i praktične alate za razvoj konkretnih i prilagođenih aplikacija u području elektronike i robotike, odnosno mehatronike i digitalnih umjetnosti. Za koga: Budući da se počinje od osnova, uz stalni “tutoring”, nije potrebno prethodno iskustvo ili znanje u području primjene, a svaka osoba s interesom i znatiželjom prema digitalnoj umjetnosti, dizajnu, elektronici i robotici moći će lako pristupiti radu i profitirati od radionica. Poželjna je manualna spretnost kako bi polaznicima bilo lakše raditi sa jednostavnim i bazičnim alatima i materijalima te pozitivan stav prema programiranju i informatici, što će se također razvijati tijekom radionice. Jedan od ciljeva radionice i jest demistifikacija digitalnih praksi te demonstracija da programirati mogu svi bez obzira na prethodno iskustvo, dob, zanimanje ili tehnološke sklonosti. Radionica je usmjerena na newby kao neposrednog proizvođača koji je zainteresiran za širenje svojih vještina u DIY i dizajn sa elektronikom. Ukoliko zainteresirani korisnici budu mlađi od 18 godina (srednjoškolci), za sudjelovanje na radionicama će biti potrebna suglasnost roditelja. Prijave:
  • Radionice su besplatne
  • Ograničeni broj računala biti će dostupan onima koji ne posjeduju ili ne mogu donijeti računalo od kuće. Vrsta komputera nije važna: prijenosno računalo (PC, linux ili mac), “bare bone” računalo ili rasberry PI mogu jednako dobro podržati projekte koji će se rješavati.
  • Radi ograničenog broja mjesta obavezne su prijave na radionicu putem e-maila na artteatar.boum@gmail.com ili pozivom na 099/6783404, te putem obrasca ovdje.
Kao priprema i uvod te nadopuna na radionice, na webstranicama BOUM!-a su objavljeni video-tutorijali i e-bookovi koji će ostati dostupni i otvoreni za neograničen broj zainteresiranih korisnika.
Za sve dodatne info:   artteatar.boum@gmail.com
Gianfranco Mirizzi je digitalni umjetnik koji se bavi aspektima participacije, interakcije i institucionalizacije. Njegov rad obuhvaća različite medije i područja: video, zvuk, interaktivne instalacije, arhitekturu, performativnu umjetnost. Izlagao je i surađivao na mnogobrojnim projektima u Americi i Evropi, radio je kao media producent u Imaging Research Centru u Baltimoreu (SAD) te na trogodišnjem evropskom projektu Corners of Europe. Na polju edukacije vodio je brojne radionice elektronike i robotike u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.
Zahvaljujemo Galeriji SKC (OKC Palach), Rijeka

Projekt je sufinancirao

Grad Rijeka