Sretni Dani na Susku (trilogija)

Sretni Dani na Susku u plaži Bok
(Pijesak plaže Bok, navodno, posjeduje posebna svojstva, pogodna za liječenje neplodnosti u žena)


Sretni Dani na Susku u plaži Bok

dio su trilogije performansa Sretni Dani na Susku koji su se odigravali tijekom trajanja biennala Susak Expo 2018. Druga dva performansa koja su se odigrala su ‘Naša Amerika‘ i ‘Medea stvara Susak‘.


Za Susak Expo 2018 naš cilj bio je aktivirati efemerna iskustva delokacije, prisutnosti i odigravanja referirajući se na priče i povijesnu stratifikaciju otoka kako bi istražili moguće alternative i ne-povijesna značenja bogatog i raznolikog konteksta Suska. Autori: Andrea Crnković & Gianfranco Mirizzi (ArtTeatar BOUM!, Rijeka) Rad je bio izložen u Galeriji Fritz kod Lošinjskog Muzeja u sklopu izložbe Free State: Susak Expo 2018.

‘Naša Amerika’
‘Medea Stvara Susak’